Tarieven

Dieet- en voedingsadvies

Dieetadvisering wordt voor 3 behandeluren per jaar vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Gemiddeld komt dit neer op 4 consulten. Zijn er meer behandelingen nodig dan kan, afhankelijk van uw zorgverzekeraar, een beroep worden gedaan op vergoeding/tegemoetkoming vanuit de aanvullende verzekering.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Onder de behandeluren valt zowel het directe contact met u (op het spreekuur), als de indirecte werkzaamheden (bijvoorbeeld het berekenen van uw voeding of het rapporteren naar de arts).

Indien u niet meer voor vergoeding in aanmerking komt, gelden onderstaande tarieven:

Eerste consult - € 90,00
Tweede consult - € 45,00
Vervolgconsult - € 30,00
Uittoeslag - € 25,00
Niet nakomen afspraak - € 30,00